کوچک و ماشین آلات ساخت مقیاس معدن در آفریقای جنوبیکلوئید